09.06.04; Wallowing Wednesday; 03:07
 
No. of attempts to post this entry properly: countless. No. of French films viewed this week so far: 2.
 
Dear Niwee,
 
At this instant, she attempts to relive the forgotten stacks of paper she unwittingly kept for years.
 
2. INT, BEDROOM. MORNING.
Patuloy ang mag-ama sa kanilang ginagawa.
 
TATAY:
(TATANGO) Good. (TITINGIN NA LANG SA LIBRO PARA MAKAHANAP NG IPAPA-SPELL) Spell talong.
 
TOBIAS:
T-A-N-G.
 
TATAY:
Sabi ko talong!
 
TOBIAS:
Talong nga po. Ba’t –
 
Hindi na niya matatapos ang sasabihin niya dahil ihe-head bat siya ng tatay niya.
 
TATAY:
Ulit! Spell talong!
 
TOBIAS:
T-A-L-O.
 
TATAY:
Gago ka a! Nananadya ka bang talaga?!
 
Tatayo ito at ititikom ang mga kamao. Magugulat na lang si Tobias dahil iba na ang suot nito. Nakaitim na itong t-shirt na nakalagay ay AAA SUPER HEAVY DUTY. Naka-shades na ito at tila bagong ligo ang buhok.
 
Bago pa nakasagot si Tobias, binuhat na ito ng tatay at binalibag sa kama. Bumangon siya kaya naman pine-degree niya ito. Nang wala nang laban ang anak, sinakal niya ito. Mahigpit.
 
TATAY:
Spell talong!
 
TOBIAS:
(MALUHA-LUHA) T-A-L-O-N-G.
 
Bibitawan siya ng ama. Uubo ang anak dahil sa pagkakasakal sa kanya.
 
TATAY:
(MAHINAHON) Alam mo naman pala eh. Bakit pinatagal mo pa?
 
Patuloy lang ang pag-ubo ni Tobias.
 
TATAY:
(MAHINAHON PA RIN) Gusto mo nasasaktan ka pa eh. Yun ba ang gusto mo?
 
Iiling ang bata.
 
TATAY:
Ulol! Yun ang gusto mo!
 
Hahablutin siya nito at ihahampas ang ulo sa pader. Babagsak si Tobias sa sahig. Hindi na ito kumukilos kaya ipi-pin niya ito agad. Makalipas ang tatlong segundo, …
 
She had to cease. There has to be a better way. There has to be a finisher. A finisher specifically designed for this sequence.
 
The fulcrum has been intact all along. It has to be removed before somebody else notices.
 
Goodbye, Tobias.
Advertisements